Adıyaman Kahta Psikolog ve Çocuk Psikoloğu Çocuklar ailenin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu nedenle çocuklardaki yaşanan her problem aile için çok önemlidir. Çocuk danışmanlığı çocukluk döneminde ortaya çıkan problemlerin gelişimsel süreçte zorluk oluşturmaması, yetişkinlikte sağlıksız psikolojik belirtilerinin gözlemlenmemesi ve gelişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bu zorlukları önlemeyi ve zorlukların ortaya